Adatkezelési Tájékoztató

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete - GDPR A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról alapján

Hatályos: 2018.12.18 napjától1. AZ ADATKEZELŐ

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - GDPR) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

A Reklámajándék.hu Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

A reklamajandek.hu alatt megtalálható web oldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető https://reklamajandek.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.


Az adatkezelő adatai:
Név: Reklámajándék.hu Kft.
Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 61.
Telefon: +36 (1) 464-4444
E-mail: info@reklamajandek.hu
Képviselő: Martos Péter ügyvezető
Adószám: 23850727-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-981320 Törvényszék Cégbírósága


Webszerver tárhelyszolgáltató:
EVOLUTIONET Kft.
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
info@evolutionet.hu
14992511-2-02


Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

Általános tudnivalók Weben leadott megrendelés esetén automatikusan 2% pluszkedvezményt érvényesítünk a rendeléshez, ez is az ügyviteli rendszerben kerül rögzítésre az adott partnerhez tartozó aktuális megrendeléshez.

Az ügyviteli rendszerben rögzített személyes adatok fajtái ebben az esetben a következők: vezeték- és utónév, telefonszám, levelezési és e-mail cím, illetve címeltérés esetén: a számlázási adatok is.

Regisztráció nem lehetséges a weblapon, de egyedi felhasználónév és jelszó kérésére van lehetőség. Ez esetben a partnerhez rendelt ügyfélmenedzser előállít egy felhasználónevet és jelszót, amelyeket a partnerhez rendel. Ezekkel bejelentkezve személyes kedvezményekkel csökkentett termék - és emblémázás árak láthatóak a webáruházban található termékekre vonatkozóan.3. ADATFELDOLGOZÓK

3.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

- székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
- átadott adatok köre: név, kézbesítési cím, telefonszám
- adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kézbesítése futárszolgálat útján
- adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerinti 8 év


3.2. Sprinter Futárszolgálat Kft.

- székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
- átadott adatok köre: név, kézbesítési cím, telefonszám
- adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kézbesítése futárszolgálat útján
- adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerinti 8 év


3.3. Magyar Posta Zrt.

- székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
- átadott adatok köre: név, kézbesítési cím, telefonszám
- adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kézbesítése futárszolgálat útján
- adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerinti 8 év4. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME

4.1. Adatkezelés jogcímei:

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a jogalap, illetve, jogszabályi kötelezettség alapján történő adatkezelés, ennek jogalapja együttesen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.


4.2. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét vásárlóink kilétét, így az érintett nem beazonosítható.

Az adatokat a szerver maximum 1 évig tárolja.
Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

Sütinyilatkozat

4.3. Megrendelés leadás, számlázás, ügyfél-levelezés

Minden, ami a gazdasági esemény megtörténtét igazolni tudja, számviteli bizonylatnak minősül, s mint ilyen, 8 évig tároljuk.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Időbeli terjedelme: Megrendelés leadása esetén, illetve amennyiben ügyféllel történő levelezés közvetlenül gazdasági eseményhez is köthető, a megrendeléshez köthető adatokat ill. az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.

Az adatkezelés időtartama: A számlázási adatokkal kapcsolatos kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.


4.4. Kapcsolatfelvétel

A weblapon történő kapcsolatfelvétel - visszahívás kérése, visszajelzés küldése - esetén az adatokat 1 hónapig tároljuk, ezt követően minden esetben véglegesen töröljük.

A tárolt adatok ez esetben: Cégnév, Név, E-mail, Telefon.


4.5. Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, szerzi be a szükséges hozzájárulást.5. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

5.1. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


5.2. Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.6. ADATTOVÁBBÍTÁS

Reklámajándék.hu Korlátolt Felelősségű Társaság a fenti, valamennyi adatkezelés esetében a kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek az érintettek előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása nélkül nem továbbítja, mely alól kivételt képez az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás (pl. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 264. § a nyomozóhatóságok számára), mely esetekben Reklámajándék.hu Korlátolt Felelősségű Társaság számára az adatok továbbítása az érintett hatóságok megkeresései alapján törvényi kötelezettség.7. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.


7.2. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


7.3. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.


7.4. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


7.5. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.

Reklámajándék.hu Kft. © 1991-2024

Logózott, emblémázott ajándékok cégeknek 33 év szakmai garanciájával
4 100 partnerünknek, naponta 25 000 emblémázott termék


Reklámajándék.hu Kft. © 1991-2024
Kapcsolatokat SzÉpítünk!
PHP: 0.268s | SQL: 0,028s | 2024-07-20 03:08:51